OZNAČENIE PLÁŠŤA
Na bočnici každého plášťa sa nachádzajú tieto údaje:

Označenie pneumatiky
1    ochranná značka Barum, názov výrobcu a jeho sídlo
1a obchodné značenie výrobku
2   označenie rozmeru plášťa
3   86=index nosnosti, T=rýchlostná kategória plášťa
4   označenie dezénu plášťa
5   RADIAL=plášť s radiálnou konštrukciou
6   T1 = označenie a poradové číslob formy
7   najvyššia nosnosť pneumatiky v kg a najvyššie dovolené hustenie
8   DOT =Department of Transportation
9   materiál kostry plášťa a počet vložiek
10 E8= homologačný znak a číslo krajiny
11-13 označenie podľa predpisu UTQG
14 indikátory opotrebenia

Index nosnosti (LI - Loud Index)
Je to číslo určujúce maximálnu nosnosť pneumatiky pri rýchlosti za daných podmienok.

LI
kg
LI
kg
LI
kg
LI
kg
LI
kg
50
190
65
290
80
450
95
690
110
1060
51
195
66
300
81
462
96
710
111
1090
52
200
67
307
82
475
97
730
112
1120
53
206
68
315
83
487
98
750
113
1150
54
212
69
325
84
500
99
775
114
1180
55
218
70
335
85
515
100
800
115
1215
56
224
71
345
86
530
101
825
116
1250
57
230
72
355
87
545
102
850
117
1285
58
236
73
365
88
560
103
875
118
1320
59
243
74
375
89
580
104
900
119
1360
60
250
75
387
90
600
105
925
120
1400
61
257
76
400
91
615
106
950
121
1450
62
265
77
412
92
630
107
975
122
1500
63
272
78
425
93
650
108
1000
123
1550
64
280
79
437
94
670
109
1030
124
1600

Katogórie rýchlosti (SS - Speed Symbol )
Je maximálna rýchlosť, pri ktorej môže pneumatika niesť hmotnosť
určenú indexom nosnosti za daných špecifických podmienok.

Symbol
L
M
N
P
Q
R
S
T
U
H
V
W
ZR
Rýchlosť
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
240
270
max