Niekoľko fotografií z našich dielní

 
po havárii                   po havárii

 
po oprave               po oprave

 
pred opravou               po oprave

 
    rozvody              pred opravou

U nás v dielni
Vzory pneumatík