Poisťovne, s ktorými spolupracujeme

  • UNIQA - zmluvný partner
  • ALLIANZ SP 
  • GENERALI Slovensko - zmluvný partner
  • ČSOB poisťovňa
  • Kooperatíva 

     V našom autoservise je možné pri úhrade škody využiť platbu formou tzv. krycieho listu, ktorý v súčasnosti ponúkajú poisťovne AllianzSP, UNIQA, Česká poisťovňa - Slovensko, ČSOB poisťovňa a iné. Krycí list vystavuje poisťovňa na základe faktúry, ktorú obdržíte ako zákazník od nášho autoservisu. Suma na krycom liste sa zníži o sumu rovnajúcu sa spoluúčasti klienta na škode, ktorú si klient dohodol pri uzatvorení poistnej zmluvy. Čo to vlastne celé v praxi znamená? Klient po dovezení vozidla (v prípade potreby je možné využiť aj našu odťahovú službu) a jeho následnej oprave si môže vozidlo vyzdvihnúť v autoservise, kde zaplatí iba spoluúčasť, prípadne DPH, ak je platcom dane z pridanej hodnoty.
     Obhliadku nepojazdného motorového vozidla uskutoční likvidátor príslušnej poisťovne priamo v našom autoservise, pojazdného vozidla v priestoroch poisťovne.

Na záver niekoľko dôležitých informácií:

Krycí list nemôže byť vystavený:

  • ak chýba policajná relácia o šetrení udalosti
  • ak v policajnej relácii nie je správa o požití /nepožití/ alkoholu alebo iných návykových látok vodičom vozidla
  • ak poistná zmluva nebola v čase poistnej udalosti platná
  • ak chýba uvoľnenie vinkulácie poistného plnenia peňažným ústavom resp. leasingovou spoločnosťou